FMON izdao biografski leksikon o bh. naučnicima i naučnicama

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti izdalo je mali biografski leksikon „160 bosanskohercegovačkih naučnika/naučnica“, djelo koje na sistematičan način tematizira neke od ključnih aktera razvoja bosanskohercegovačke nauke i daje pregled njihovih bibliografija i biografija. 

Naučnici zastupljeni u leksikonu nisu odabrani ni po kakvom posebnom kriteriju, nego je za njihovo uvrštavanja bila presudna dostupnost biografskih podataka i informacija o istraživačkom i publicističkom radu, te činjenica da su rođeni ili su stvarali u Bosni i Hercegovini. 

Pomoćnik ministra za nauku i tehnologije Jasmin Branković ističe da je leksikon nastao na osnovu podataka koji su publicirani u zbornicima radova i ostalim izdanjima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, uz konsultovanje drugih relevantnih biografskih i bibliografskih izvora i literature. 

U ovom leksikografskom priručniku su prvi put na jednom mjestu obrađeni znameniti bh. naučnici iz raznih razdoblja i različitih naučnih oblasti, polja i grana. Ovo djelo, naravno, nije ni konačno, ni cjelovito, te smo otvoreni za sve konstruktivne komentare, primjedbe i sugestije, kako u pogledu eventualnih korekcija i dopuna iznesenih podataka, tako i za dokumentirane prijedloge za uvrštavanje novih istraživača u neko od narednih, izmijenjenih i dopunjenih, izdanja leksikona“, napominje Branković. 

Naveo je i kako je ovo prva knjiga u Ediciji „Priručnici“ Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, koje će u okviru ove zbirke nastaviti objavljivati publikacije naučno-popularnog i edukativnog karaktera. 

Inače, biografski leksikon o 160 bosanskohercegovačkih naučnika i naučnica je u prvom redu namijenjen učenicima i studentima, ali i svim drugim koji su zainteresirani za pitanja razvoja bh. nauke i njezine ključne sudionike.