FMON raspisao Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2022. godini

Datum obavijesti: 31/08/2022

U oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja Javni poziv raspisan je za dva programa, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM. Podrškom opremanju biblioteka javnih osnovnih škola se želi osnažiti bibliotečki fond, prvenstveno knjigama školske lektire te doprinijeti jačanju jezično-komunikacijskih kompetencija kod učenika i nastavnika, a ovi projekti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 4 hiljade maraka. Projekti u okviru Podrške programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7 hiljada maraka. 

Javni poziv raspisan je i za Podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH, a koji je usmjeren na pružanje podrške u realiziranju domaćih i međunarodnih studentskih projekata, a tražena sredstva ne mogu iznositi više od 5.000,00 KM. 

U oblasti nauke, raspisan je Javni poziv za naučna i naučnostručna društva te javne naučne ustanove za podršku organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova, te štampanju naučnih časopisa i knjiga. Na ovaj Javni poziv mogu aplicirati i autori, odnosno kandidati koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova za dodjelu podrške izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature te za sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskog boravka u zemlji i inozemstvu. Javnim pozivom za ove programe podrške, u iznosu od 350.000 KM, obuhvaćen je još i otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH te program populariziranja nauke. 

Inače, tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba, a  zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je također moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac, podnosilac zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.