U Sarajevu se održava 28. izdanje najstarije naučne konferencije iz oblasti računarstva i elektrotehnike u BiH

Datum obavijesti: 17/06/2022

Obraćanjem prodekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Tarika Uzunovića, službeno je otvoreno 28. izdanje najstarije naučne konferencije u Bosni i Hercegovini iz oblasti elektrotehnike i računarstva, koja se organizira od 1973. godine.

Tokom tri dana konferencije predstavljeno je oko 40 originalnih naučnih radova, uz prisustvo više od 100 aktivnih učesnika iz cijelog svijeta, te veliki broj studenata. Konferenciju je, između ostalih, podržalo i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, a u ime Ministarstva prisutan je bio dr.sc. Goran Karanović.

Cilj konferencije je kreirati forum za naučnike i inženjere iz prakse iz cijelog svijeta da mogu prezentirati svoja najnovije rezultate istraživanja iz oblasti kompjuterskih nauka, informacionih tehnologija, mehatronike i sistema upravljanja, komunikacijskih tehnologija, te elektroenergetike“, izjavio je Uzunović te naglasio da je tehnički kosponzor konferencije najveće svjetsko udruženje inženjera elektrotehnike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) što garantuje visok nivo kvaliteta naučnih radova prihvaćenih za prezentaciju.

Osim komunikacijskih i informacionih tehnologija, na konferenciji će biti prezentirani radovi i iz oblasti: umjetna inteligencija i nauka o podacima, softverski inženjering i informacioni sistemi, mehatronika i sistemi upravljanja, te elektroenergetika.

Učesnici konferencije, koji prezentiraju svoje originalne naučne radove, dolaze iz BiH, SAD, Kine, Indije, Tajvana, Litvanije, Turske, Češke, Njemačke, Alžira, Francuske, Maroka, Ukrajine, Slovačke, Tunisa i Ekvadora.

Galerija