Obavijest za korisnike studenskih zajmova da dostave dokaze o školovanju

university5771057.jpg

Datum obavijesti: 17/06/2022

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podsjeća korisnike studentskih zajmova da su u skladu sa Javnim pozivom i Ugovorom o dodjeli studentskog zajma obavezni da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Ugovora. Dokaz o upisu u narednu akademsku godinu podrazumijeva dostavljanje potvrde o redovnom upisu.

Studenti koji su završili studij dostavljaju ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju i dodatak diplomi iz kojeg se vidi opći prosjek ocjena.

Ukoliko korisnik studentskog zajma ne dostavi redovno dokaze o ispunjavanju uvjeta preciziranih Ugovorom i Javnim pozviom, smatrat će se da je prekinuo redovno školovanje.

U skladu sa navedenim, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će za korisnike zajmova koji ne dostave navedene dokaze sačiniti odluku o povratu zajmova u cjelosti.

Adresa na koju je potrebno poslati dokumente je: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sektor za visoko obrazovanje (Studentski zajam), Ul. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar