Zaključci Naučno-stručne konferencije o umjetnoj inteligenciji

Datum obavijesti: 15/04/2022

U Mostaru je u petak, 15.04.2022. godine, nastavljena dvodnevna Naučno-stručna konferencija pod nazivom „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja“.

Ovoga drugog dana skupa govorilo se o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju i javnom prostoru, s naglaskom na potrebu reforme obrazovanja te izazove s kojima se susreću srednje škole i visokoobrazovne institucije.

Podsjetimo, prvoga dana Konferencije uvodno je predstavljena vizija Bosne i Hercegovine u doba umjetne inteligencije te trendovi u ovom području, a potom se govorilo o primjeni umjetne inteligencije u tehnici, medicini i tehnološkom razvoju, a predavači su se dotaknuli i pravnih aspekta primjene umjetne inteligencije.

Doneseni su i sljedeći Zaključci:

  • Potrebno je strateški urediti i promovirati transdisciplinarna istraživanja poticanjem projekata sa multidisciplinarnim timovima sa temama primjene umjetne inteligencije u različitim domenima, a prioritetno u domenima pametne agronomije, upravljanja kvalitetom električne energije u pametnim mrežama, biomedicini te održivom razvoju;
  • Potrebno je poticati istraživačke projekte javno-privatnog partnerstva sa ciljem razvijanja inovacija -  novih proizvoda koji su bazirani na primjeni umjetne inteligencije; 
  • Potrebno je uključiti teme vezane za umjetnu inteligenciju u nastavne planove i programe na svim nivoima obrazovanja;
  • Potrebno je obezbijediti javnost podataka koji se skupljaju u javnim institucijama kako zbog transparentosti, tako i da se omogući realizacija istraživačkih projekata koji bi koristili te podatke;
  • Potrebno je pratiti razvoj pravne regulative umjetne inteligencije u Europi i svijetu te progresivna rješenja učiniti dijelom zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Naučno-stručni skup organiziralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa INTERA Tehnološkim parkom Mostar, a u dva dana izložena su ukupno 23 rada. Organizatori ističu da je konferencija ispunila sva očekivanja, posebno što se u BiH do sada nije posvećivalo dovoljno pažnje ovom rastućem tehnološkom sektoru.

Galerija