Održana radionica za medijske djelatnike

Datum obavijesti: 24/09/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH okupili su u srijedu, 22.09.2021. godine, medijske djelatnike na radionici u Sarajevu u namjeri da se zajedničkim naporima doprinese da naučnih tema bude više u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine, kroz atraktivne i zanimljive priče te programske sadržaje.

Predavači na radionici bili su saradnik za naučno-istraživačku infrastrukturu i naučni kadar u FMON Goran Karanović, direktorica Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i vanredna profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta UNSA Maja Arslanagić-Kalajdžić te historičar, publicista i novinar Dragan Markovina.

Predavanja sudionika ističu medije kao pokretače popularizacije nauke u BiH te ukazuju medijskim djelatnicima na različite mogućnosti izvještavanja o naučnim temama i koristi tog izvještavanja u upotpunjavanju programskih sadržaja, podizanja nivoa informiranosti o dostignućima i značaju bh. nauke kao i načinima na koje je nauka direktno povezana sa svakom vrstom društvenog i privrednog razvoja.

Kako je naglašeno, radovi su izvrsni alati za komunikaciju između znanstvenika ali je često, osobito s kompliciranijim temama, važno prilagoditi to široj javnosti na razumljivom jeziku i kao takvo koristiti u medijima.

Kako je naglašeno, kroz pronalaženje privlačnih i uzbudljivih tema, javnost može otkriti svijet u kojem naučni pregaoci Bosne i Hercegovine nastoje pomjeriti dosadašnja dostignuća i postići značajne rezultate, nerijetko od regionalnog pa i svjetskog značaja. Moguće je i skinuti veo zaborava sa bogate naučne prošlosti i naučnika Bosne i Hercegovine te kroz priče o njihovom radu inspirisati buduće naučne radnike, ali i ukazati na pravce u kojima se domaća nauka razvija u kontekstu novih spoznaja i tehnologija.

Skup je zvanično nazvan 'Medijsko izvještavanje o naučnim/znanstvenim temama' i definiran je kao početak razgovora o toj temi. U planu je u te razgovore uključiti i članove akademske zajednice u BiH za koje je na skupu istaknuto da su prilično zatvoreni za medije, kad su u pitanju teme iz oblasti nauke.

Galerija