Brošure iz oblasti zaštite prava djece

Datum obavijesti: 08.06.2021.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kojim smo obaviješteni da su na web stranici Ministarstva postavljene dvije brošure iz oblasti zaštite prava djece pod nazivima: „Naučite o svojim pravima u digitalnom okruženju“ i „Znači to je seksualno zlostavljanje“. Brošure su, prvenstveno, namijenjene djeci uzrasta do 18 godina, ali i roditeljima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim koje rade na poslovima koji uključuju zaštitu prava djece.

Navedene brošure su izrađene na tri službena jezika u BiH i mogu se naći na sljedećem linku: http://mhrr.gov.ba/ljudska_prava/djeca_bih/default.aspx?id=11&langTag=bs-BA  , u dijelu pod 2. Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija), a zadnja su dva dokumenta pod ovim naslovom.