TIMSS istraživanje 2019

Datum obavijesti: 08/12/2020

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je 8.12.2020. godine javnosti predstavila najvažnije rezultate i Izvještaj s preporukama međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, koje pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti i elementima koji na njih utiču.

Navedeno istraživanje je provedeno u periodu od 21.5. do 13.6.2019. godine na uzorku od  5628 učenika četvrtih razreda osnovnih škola (2876 dječaka, 51% i 2752 djevojčica, 49%), u 178 osnovnih škola i 336 odjeljenja, širom zemlje. 

Prilikom prezentacije rezultata moglo se vidjeti da su učenici četvrtog razreda u BiH na testu iz matematike ostvarili 452 boda, a na testu iz prirodnih nauka 459 bodova. Postignuće ostvareno na oba testa pozicionira BiH ispod prosjeka TIMSS skale koji iznosi 500 bodova i razlika u odnosu na prosjek jeste statistički značajna. Od zemalja okruženja bolja postignuća iz matematike, a koja su iznad prosjeka TIMSS skale, ostvarili su učenici iz Srbije (508 bodova) i Hrvatske (509 bodova). Slično je i sa prosječnim postignućima iz prirodnih nauka, a učenici iz Srbije su postigli 517 bodova, dok su učenici iz Hrvatske ostvarili 524 boda. Najbolje postignuće iz matematike ostvarile su zemlje Dalekog istoka – Singapur, Hong Kong, Južna Koreja, a slijede ih Japan, Ruska Federacija i Sjeverna Irska.

Preporuke Izvještaja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu:

  • Smanjiti postotak učenika čija su postignuća na niskom nivou, a istovremeno povećati postotak učenika koji postižu izvrsne rezultate.
  • Povećati obuhvatnost predškolskim odgojem i obrazovanjem u ranim uzrastima, s posebnim fokusom na uzrast od 3 godine života.
  • Smanjiti razliku postignuća učenika boljeg i lošijeg socio-ekonomskog statusa.
  • Poboljšati kvalitet nastave i nastavnog osoblja.
  • Osigurati suštinske promjene nastavnih planova i programa prema kurikulumu zasnovanom na ishodima učenja.
  • Na nivou sistema razvijati mehanizme praćenja kvaliteta obrazovanja.

Više informacija o rezultatima navedenog međunarodnog istraživanja je dostupno na web stranici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ( https://aposo.gov.ba/ ), kao i na sljedećoj facebook stranici:  https://www.facebook.com/obrazovanjezanovovrijeme .