Informacija o broju učenika

Datum obavijesti: 04/12/2020

Federalna vlada je na svojoj 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, prihvatila informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2020./21. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, te zadužila Generalni sekretarijat da ovaj dokument uputi vladama kantona.
 
Ova školska godina, navedeno je u informaciji, odvija se u svjetlu posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, pa su prilikom donošenja odluka o datumu početka i načinu realizacije nastave kantonalna ministarstva obrazovanja uvažavala smjernice i preporuke predstavnika resora zdravstva i obrazovanja s federalnog i kantonalnog nivoa, kao i mišljenja i uputstva epidemiologa. Tako su se svi kantoni opredijelili za kombinirani model nastave - u učionici i online.
 
Analiza podataka o učenicima upisanim u prvi razred osnovnih škola u FBiH ukazuje na evidentan nastavak trenda smanjenju njihovog broja. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj prvačića je smanjen za 484 ili 2,54 posto. U periodu od školske 2015/16. do školske 2020/21. godine broj učenika prvih razreda manji je za 3.290 ili 15,03 posto, a primjetno je i kontinuirano smanjenje ukupnog broja učenika osnovnih škola. Tako je, prema zbirnim podacima za Federaciju BiH, broj učenika osnovnih škola u ovom periodu smanjen za 13.494 učenika ili 7,08 posto.
 
Podaci za tekuću školsku godinu, izuzevši Posavski, Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10 koji nisu dostavili podatke, također ukazuju na primijetan nastavak trenda smanjenja broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola. Trend kontinuiranog smanjenja zabilježen je i kada je riječ o podacima o ukupnom broju učenika srednjih škola u Federaciji BiH. Najveće procentualno smanjenje u šestogodišnjem periodu zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu (27,75 posto), Hercegovačko-neretvanskom kantonu (27,16 posto) i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (22,79 posto).
 
Pandemija COVID-19 negativno je uticala i na realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, koji u pojedinim kantonima nije realizovan zbog zatvaranja odgojno-obrazovnih ustanova (u drugoj polovini marta 2020. godine) ili je realizacija prekinuta prije okončanja programa.
 
Jedna od preporuka datih uz informaciju je da, usljed izazova s kojima je suočen obrazovni sektor zbog pandemije COVID-19, treba osigurati kontinuitet izdvajanja za obrazovanje, a po mogućnosti i povećati sredstva i usmjeriti ih u nabavku potrebne opreme kako bi sva djeca imala pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući online nastavu.
 
Također, potrebno je osigurati da nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škola bude pružena odgovarajuća podrška kroz edukaciju kako bi se nastavili uspješno nositi sa izazovima izazvanim pandemijom.

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2020/21. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine