Svjetski dan romskog jezika – 5.novembar/studeni

Datum obavijesti: 05/11/2020

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti čestita Svjetski dan romskog jezika, ističući značaj očuvanja i populariziranja romskog jezika, kao važnog elementa kulturnog i nacionalnog identiteta te obrazovanja i opismenjavanja Roma.

Opća skupština UNESCO-a je 2015. godine službeno proglasila 5.novembra/studenog kao Svjetski dan romskog jezika. Romski narod u svijetu govori jezičnim dijasistemom koji čini 60-ak dijalekata, često potpuno različitih. Zbog činjenice da je romski jezik nestandardiziran i da njegova dijalektalna razmrvljenost onemogućava višu razinu socio-lingvističke integracije i povezanosti romskih zajednica, može se govoriti i o ugroženosti romskoga jezika. Standardizacijom romskog jezika direktno se utječe na kvalitet obrazovanja Roma na njihovom maternjem jeziku, ali i na ostvarivanje prava romske nacionalne manjine na služenje vlastitim jezikom ne samo u obrazovanju, nego i u svim vidovima komunikacije i očuvanja nacionalnog identiteta.

Inače, s ciljem pružanja podrške učenicima i studentima romske nacionalnosti, Ministarstvo je u proteklom periodu izdvojilo značajna finansijska sredstva za realiziranje različitih programa kojima se podržava obrazovanje djece romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina.

Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica.