Nova akademska 2020./2021. godina u Federaciji BiH

Datum obavijesti: 05/10/2020

Nova akademska 2020./2021. godina počela je u ponedjeljak, 05.10.2020. godine na Sveučilištu u Mostaru. Kako doznajemo, nastava će se izvoditi u mješovitom obliku, odnosno u klasičnom obliku izvodit će se onaj dio nastave i konsultacija gdje je ishode učenja definirane nastavnim planom i programom moguće ostvariti samo kroz klasični oblik nastave, na primjer praktične vježbe, a sva ostala nastava i konzultacije izvodit će se korištenjem online platformi.

Brucoški sat najavljen je za ovaj ponedjeljak, 05.10.2020. godine i na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a organizirat će se na fakultetima/univerzitetskim studijima, uz poštovanje važećih higijensko-epidemioloških mjera.

Na Univerzitetu u Sarajevu za 12.10.2020. godine planiran je prijem brucoša u prostorijama fakulteta/akademija uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Početak nove akademska 2020./2021. godina predviđen je za idući ponedjeljak, 12.10.2020. godine i na univerzitetima u Tuzli i Bihaću, a istoga dana trebala bi početi i nova akademska godina na Univerzitetu u Zenici i odvijat će se prema posebno utvrđenom načinu zbog epidemiološke situacije.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti čestita početak nove akademske 2020./2021. godine svim studentima i profesorima na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa željom da uspješno realiziraju svoje studentske aktivnosti i obaveze te da ostanu dobro i zdravo.