Podrška CPCD-u za provođenje međunarodne kampanje Sat kodiranja

Datum obavijesti: 21/09/2020

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaprimilo informaciju Centra za promociju civilnog društva – CPCD, kao formalnog zastupnika najveće međunarodne volonterske akcije učenja pod nazivom Sat kodiranja, da će se aktivnosti u okviru navedene kampanje održavati u periodu od 7. do 13. decembra 2020. godine.

Kao i prethodnih godina, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je izrazilo punu podršku Centru za promociju civilnog društva za realizaciju kampanje Sat kodiranja.

Budući da se aktivnosti u okviru kampanje Sat kodiranja trebaju provesti u osnovnim i srednjim školama u toku redovne nastave, nadamo se da će i kantonalna ministarstva obrazovanja prepoznati vrijednost ove akcije te dati saglasnost za provođenje iste.