Priručnik za nastavnike/nastavnice: Poučavanje za demokratsku kulturu kroz online nastavu

Datum obavijesti: 20/05/2020

Ministarstvo civilnih poslova BiH obavijestilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je Ured Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini izradio Priručnik za nastavnike/nastavnice: Poučavanje o kompetencijama za demokratsku kulturu kroz online nastavu. Priručnik je napisan tako da ga mogu koristiti sve škole u Bosni i Hercegovini  tokom izvođenja online nastave, a može se koristiti i za pripremu redovne nastave.

Priručnik se nalazi na web stranici Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, a isti se može naći na sljedećem linku:

https://www.coe.int/bs/web/sarajevo/quality-education-for-all/-/asset_publisher/75ZLZoaTBsEv/content/manual-for-teachers-teaching-competences-for-democratic-culture-online?_101_INSTANCE_75ZLZoaTBsEv_viewMode=view/