Vijeće Evrope: Besplatni online trening o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

Datum obavijesti: 13/05/2020

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH da je dostupna nova, poboljšana verzija besplatnog online treninga na engleskom jeziku na temu „Upoznavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“.

Imajući u vidu da je Vijeće Evrope zahvaljujući Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava razvilo izuzetan sistem međunarodne zaštite ljudskih prava, navedeni trening može biti posebno interesantan i koristan pravnicima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora i drugim stručnjacima iz ove oblasti.

Više informacija o treningu i registriranje na isti može se izvršiti putem sljedećeg linka: http://help.elearning.ext.coe.int/