UNWTO online inicijative za podršku sektoru turizma u vrijeme pandemije COVID-19

Datum obavijesti: 12/05/2020

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dobilo informaciju od Ministarstva civilnih poslova BiH da je UN Svjetska organizacija za turizam (UN World Tourism Organisation – UNWTO) predložila korištenje online inicijativa i online mogućnosti učenja i usavršavanja kao nekih od vidova podrške oporavku sektora turizma, koji je ozbiljno narušen u vrijeme pandemije COVID-19.

U okviru Otvorenih online kurseva za javnost (Massive Open Online Courses – MOOC), a u saradnji sa UNESCO UNITWIN mrežom „Kultura, turizam, razvoj“, UNWTO je osmislio tri kursa orijentirana na sektor turizma, koji su dostupni svim zainteresiranim polaznicima, i to:

  1. Menadžment u turizmu na mjestima Svjetske baštine UNESCO-a (broj 1) (Tourism Management at UNESCO World Heritages Sites – vol 1)

Kurs obuhvata teme kao što su: koncepti, doktrine i liste Konvencije o zaštiti svjetskog kulturnog i prirodnog naslijeđa iz 1972. godine; doktrine i liste Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine; turizam u svjetskoj baštini; turizam i lokalne zajednice; očuvanje, održivost i upravljanje stranicama o turizmu; interpretacija/shvatanje svjetske baštine; eTurizam u svjetskim baštinama; korištenje aplikacije eTurizam u kontekstu očuvanja naslijeđa; ekonomija turizma povezana sa segmentom naslijeđa.

Više informacija o kursu je dostupno na sljedećem linku:

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16008+session01/about

  1. Menadžment u turizmu na mjestima Svjetske baštine UNESCO-a (broj 2) (Tourism Management at UNESCO World Heritages Sites – vol 2)

Tokom ovog kursa polaznici će biti informirani o marketingu u turizmu; sistemu upravljanja; odnosu prema svjetskoj baštini; stranicama kulturne baštine o historijskim sjećanjima i turizmu; vjerskom turizmu; turizmu u segmentu kulturne baštine.

Više informacija o kursu je dostupno na sljedećem linku:

https://fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16012+session01/about

  1. eTurizam: Perspektive komuniciranja (eTourism: Communication Perspectives)

Ovaj kurs otkriva na koji način informacione i komunikacione tehnologije utiču na turizam. Na kraju kursa polaznici bi trebali imati više saznanja o korištenju aktuelnih aplikacija eTurizma, tehnologijama i praksi, mogućnostima prepoznavanja različitih aktivnosti komuniciranja u sektoru turizma, planiranju, vođenju i evaluaciji aktivnosti koje su povezane sa eTurizmom, a posebno online analizama sa turističkih destinacija.

Više informacija o kursu je dostupno na sljedećem linku:

http://www.etourismmooc.ch     

Sva tri navedena kursa su besplatna, namijenjena su prvenstveno donosiocima odluka i menadžerima zaduženim za promociju turizma, a mogu biti zanimljivi i učenicima i studentima. Također, ovi kursevi mogu biti vrijedan resurs profesorima za pripremu online nastave iz oblasti turizma.

Pored navedenog, korisni besplatni obrazovni materijali, kao što su online programi i publikacije, dostupni su na sljedećim linkovima:

(ažurirana lista online programa o turističkim destinacijama)

(veliki broj publikacija i rezultata istraživanja o online učenju u oblasti turizma).