Obavještenje o održavanju online Kursa o upravljanju centrima stručnog obrazovanja Međunarodnog centra za buku organizacije rada (ITCILO), 18.05. – 17.07.2020.godine

rsz_images1.jpg

Datum obavijesti: 11/05/2020

Međunarodni centar za obuku organizavcije rada  (International Training Centre of the International Labour  Organization  –  ITCILO), u periodu od 18. maja do 17. jula 2020.godine, organizira online Kurs o upravljanju centrima stručnog obrazovanja, s ciljem izgradnje kapaciteta za podršku implementacije TVET- a i srodnih programa razvoja vještina.

Kurs nudi sistematičan pristup upravljanju i diskusiju o praktičnim konceptima i razvoju neophodnih vještina kako bi se ojačali centri stručnog obrazovanja i  obuke za pravovremene i adekvatne odgovore na aktualne i buduće izazove tržišta rada.

Kurs je osmišljen tako da ponudi cjelovito razumijevanje procesa upravljanja centrima stručnog obrazovanja i obuke za koji su pripremljeni posebni moduli sa fokusom na : strateški  menadžment centara stručnog obrazovanja i obuke; proces mapiranja i osiguranja kvaliteta u kontekstu međunarodnog upravljanja centrima; profil menadžera centara stručnog obrazovanja i obuke; finansijsku održivost centara u kontekstu autonomije i samofinansiranja; te podršku socijalnoj inkluziji i lakšem prelasku iz sistema obrazovanja u proces rada.

Online Kurs u navedenom periodu održavanja , u prosjeku, zahtijeva učešće od 7 sati sedmično.

Za više informacija možete kontaktirati International Trening Centre of the ILO – Employment Policy and Analysis Programme ( EPAP), Stefano Merante menadžer programa ili putem adrese: skillsdevelopment@itcilo.org.