Obavještenje o održavanju online konferenciju za inovativno obrazovanje u školama, koja je namijenjena nastavnicima i direktorima u školama, te istraživačima.

Datum obavijesti: 29/04/2020

Evropska alijansa za inovativno podučavanje u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM) u školama, održati će 29. aprila 2020. godine, u vremenskom intervalu od 16:00 do 19:00 sati online konferenciju za inovativno obrazovanje u školama, koja je namijenjena nastavnicima i direktorima u školama, te istraživačima.

Pozvano je 18 međunarodnih stručnjaka da sa učesnicima konferencije razmijene mišljenje, iskustva i ideje za unapređenje kvalitete nastavnog procesa, između ostalih, i predstavnici Evropske komisije, Erasmus+ ureda, European Schoolnet-a, Scientix-a, kao i univerziteta iz zemalja Evropske unije.

Evropska alijansa za podučavanje u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, fokusira njihovu međusobnu povezanost i integraciju u interdisciplinarnom obrazovanju i pedagoškim metodama. Glavni cilj STEM učenja je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti podučavanja iz ovih područja u srednjim školama. Shodno tome, STEM podučavanje ima za cilj povećanje interesovanja učenika i izgradnju kompetencija za STEM oblasti.

STEM učenje je više nego samo grupiranje predmetnih područja. To je metoda podučavanja za razvijanje dubokih matematičkih i naučnih podloga uz pomoć kojih učenici trebaju razviti kompetencije usklađene sa potrebama 21. vijeka. Ipak, treba reći da ovaj način podučavanja nadilazi samu pripremu učenika za specifične poslove, jer razvija skup razmišljanja, timskog rada, istraživačkih i kreativnih vještina koje učenici mogu koristiti u svim područjima svog života. To je način da se ciljano povežu različiti nastavni predmeti u postojeći nastavni plan i program.

Aktivnosti Evropske alijanse za STEM podučavanje usmjerene su na poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke, kao i za unapređenje znnja o nauci općenito, ali i nauci kao preduvjeta da se evropsko stanovništvo pripremi za aktivno učešće i odgovorno građanstvo kako bi odgovorilo svakodnevnim izazovima s kojim se suočava društvo u cjelini. 

Nastavnicima, direktorima škola i istraživačima učešće u STEM online konferenciji 29. 04. 2020. godine je besplatno, a registraciju je moguće izvršiti putem linka: http://learn-stem.org/registration-for-learn-stem-conference.