OBAVJEŠTENJE

Datum obavijesti: 18/03/2020

S obzirom na nastalu situaciju izazvanu pandemijom  koronavirusa, a imajući u vidu Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), Federalno ministarstvo obrazovanja  i nauke do daljnjeg neće vršiti prijem stranaka, dok će se sva službena komunikacija  moći vršiti putem pošte, telefaksa, telefona i  e-maila, svakim danom, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.