FMON potpisao ugovore sa 12 javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u FBiH

rsz_untitled500.jpg

Datum obavijesti: 06/03/2020

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u srijedu, 04.03.2020. godine, u Mostaru, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2020. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ugovore je potpisao, po ovlaštenju Vlade FBiH, sekretar Ministarstva mr.sc. Alden Kajtaz sa rektorima i direktorima, odnosno ovlaštenim predstavnicima 12 javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2020. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.219.020,00 KM.

Ova podrška dodjeljuje se putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, a u okviru definiranih programa.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH - Univerzitet u Sarajevu (320.060,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (153.080,00 KM), Sveučilište u Mostaru (174.860,00 KM), Univerzitet u Bihaću (138.560,00 KM), Univerzitet u Zenici (153.080,00 KM), Univerzitet u Tuzli (189.380,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo (15.000,00 KM), islamskim pedagoškim fakultetima u Zenici i Bihaću (po 15.000,00 KM), Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu (15.000,00 KM), Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar (15.000,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla (15.000,00 KM).

Njima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.

U oblasti nauke, u toku je i javni poziv za naučna i naučnostručna društva te javne naučne ustanove koje nisu obuhvaćene ovim ugovorima, a za podršku organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova, te štampanju naučnih časopisa i knjiga. Na ovaj javni poziv mogu aplicirati i autori, odnosno kandidati koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova za dodjelu podrške izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature te za sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskog boravka u zemlji i inozemstvu. Javni poziv je otvoren do 13.03.2020. godine, a njime je još obuhvaćen i otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH.  

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti je u Budžetu za ovu godinu osiguralo i 1.000.000,00 KM za podršku programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH, za što će javni poziv biti raspisan 17.03.2020. godine. Također, javni poziv bit će raspisan i za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima, i to 14.04.2020. godine, a za ove namjene je osigurano 500.000,00 KM.

Galerija