Ministrica Dilberović otvorila Drugi bh. slavistički kongres

Datum obavijesti: 29/05/2015

Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović otvorila je u Sarajevu Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, koji se do 30.05.2015. godine održava u organizaciji Slavističkog komiteta u BiH, u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kao domaćinom Kongresa.

Ministrica Dilberović posebno je pozdravila učesnike Kongresa, među kojima je više od 260 eminentnih slavista iz čak 23 države svijeta sa četiri kontinenta. Stoga Kongres predstavlja najveći i najznačajniji naučni skup u oblasti filologije, odnosno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini uopće, pri čemu njegovom organizacijom Slavistički komitet nastavlja četverogodišnja međunarodna slavistička okupljanja u Bosni i Hercegovini

„Posebno želim naglasiti da bosanskohercegovački slavistički kongresi jesu i najznačajniji naučni skupovi u oblasti ne samo nauke o jeziku, književnosti i kulturi u Bosni i Hercegovini već, isto tako, i jedan od najznačajnijih načina jačanja države Bosne i Hercegovine u oblastima nauke, posebno onda kad je riječ o jezičko-književno-kulturnim naučnim disciplinama izvorno vezanim isključivo za Bosnu i Hercegovinu i njezine specifičnosti“, istakla je federalna ministrica obrazovanja i nauke.

Dodala je da, prepoznajući značaj organizovanja Kongresa kao i djelovanje Slavističkog komiteta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od početka pruža podršku radu ovog naučnog i stručnog tijela slavista, posebno u organizaciji naučnih skupova i podršci projekata u oblasti naučnog izdavaštva. Pored toga, Ministarstvo u kontinuitetu podržava obrazovni, istraživački i naučni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i to u okviru svih programa koje provodi Ministarstvo.

„Ministarstvo će i dalje biti partner fakultetu, univerzitetu i Slavističkom komitetu, prepoznavajući prioritetne projekte koji jesu od značaja za razvoj obrazovnog i naučnog rada“, ustvrdila je ministrica Elvira Dilberović, izrazviši uvjerenje da će ovaj naučni skup, koji je okupio najpozvaniju i najkompetetniju struku, polučiti konkretnim smjernicama te dati značajan doprinos nauci o jeziku, književnosti i kulturi u Bosni i Hercegovini.

Galerija