Ministrica Dilberović na skupu o promjenama u srednjim stručnim školama

Datum obavijesti: 16/12/2019

Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović sudjelovala je u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, u Sarajevu, na konferenciji sa fokusom na efikasan proces upravljanja kvalitetom, te upravljanje promjenama u srednjim stručnim/tehničkim školama. Skup je organizirao KulturKontakt Austria, u okviru regionalnog projekta „Učinkovito osiguranje kvalitete kroz uspješno upravljanje promjenama – izgradnja kapaciteta za direktore/ice srednjih stručnih/tehničkih škola”.

Ministrica Dilberović je i ovom prilikom izrazila podršku KulturKontaktu Austrija u realiziranju projekta, svjesna važnosti ulaganja u poboljšanje kvalitete srednjeg stručnog obrazovanja i obuke.

Aktivnosti koje se poduzimaju na poboljšanju kvalitete srednjeg stručnog obrazovanja i obuke posebno dobivaju na značaju u svjetlu rezultata PISA 2018 istraživanja, prema kojem su najlošije rezultate u Bosni i Hercegovini ostvarili učenici srednjih stručnih škola u trogodišnjem trajanju, a učenici srednjih tehničkih i srodnih škola u četverogodišnjem trajanju su također ostvarili lošije rezultate od učenika gimnazije“, naglasila je Dilberović te ponovila opredijeljenost Ministarstva da kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete obrazovanja, te provođenju obrazovne reforme na svim nivoima.

Tako se i programi srednjeg stručnog obrazovanja revidiraju u skladu sa reformom ovog nivoa obrazovanja, u okviru koje se provode modularni nastavni planovi i programi koji imaju za cilj bolje prilagođavanje kvalifikacija potrebama tržišta rada. Međutim, njihova primjena je neujednačena po kantonima. Također, izvođenje praktične nastave je problem za sebe, s obzirom da su u našim školama kabineti praktične nastave loše opremljeni ili su opremljeni zastarjelom opremom, a što direktno utiče na nivo znanja i vještina koji učenici dobivaju u tim školama. Stoga, ovo Ministarstvo kontinuirano pruža podršku poboljšanju uvjeta rada odgojno-obrazovnih ustanova, a koncipiran je i poseban  program podrške koji se, prije svega, odnosi na opremanje kabineta praktične nastave“, dodala je Dilberović.

Inače, opći cilj ovog regionalnog projekta je poboljšanje kvalitete srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji kroz povećanje učinkovitosti upravljanja kvalitetom na nivou srednjih stručnih škola. A na ovoj konferenciji u Sarajevu razmatran je njegov trenutni status te predstavljeni dosadašnji projektni rezultati.

Galerija