Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pokrovitelj i sudionik KUN-a

Datum obavijesti: 27/11/2019

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti pokrovitelj je Trećeg sajma "Knjige u nišama" (KUN) koji se održava u Sarajevu, od 25. do 29.11.2019. godine, a okuplja vodeće bosanskohercegovačke izdavačke/nakladničke kuće.

Sajam organiziraju JU Bosanski kulturni centar KS i Zajednica izdavača/nakladnika u BiH, s ciljem podsjećanja na važnost knjige te uloge bh. izdavaštva u našem društvu.

Na Sajmu sudjeluju vodeće bh. izdavačke/nakladničke kuće i institucije sa svojim izdanjima, a među njima i Ministarstvo koje je još 2008. godine obnovilo program svoje izdavačke djelatnosti u oblasti nauke. Ovaj se program realizira putem edicije „Izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti“.

U okviru programa izdavačke djelatnosti Ministarstva u oblasti nauke i visokog obrazovanja predviđeno je izdavanje po tri naučna i referentna djela na godišnjem nivou, a do sada je objavljeno više od 20 periodičnih i monografskih publikacija, odnosno djela različitih autora od posebnog značaja za opće naučne tokove ili određeno naučno područje.

Objavljena je i Strategija razvoja nauke u FBiH 2011-2021. godine, u dvije knjige - Nacrt strategije i Prilozi, Zbornik sažetaka radova nastalih kao rezultat naučno-istraživačkih projekata koje je (su)finansiralo ovo Ministarstvo u periodu od 2001. do 2008. godine i Zbornik radova nastalih kao rezultat istraživačkih projekata od značaja za FBiH koje je (su)finansiralo Ministarstvo u periodu od 2005. do 2012. godine te nekoliko zbornika radova sa naučnih skupova u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.

Vjerujem da ćemo i u budućnosti uspješno zajednički raditi sa našim naučnicima i istraživačima, sa našim bibliotekarima, izdavačima i autorima, publicirajući i prezentirajući široj javnosti nova naučna dostignuća, ali i djela koja unose više svjetla u bogatu bosanskohercegovačku naučnu baštinu.

Galerija