Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019/20. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum obavijesti: 27/11/2019

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019./20. godini u Federaciji BiH koja će, zajedno s predloženim preporukama, biti upućena vladama kantona. Informaciju je izradilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, a, između ostalog, donosi podatke i pokazatelje o broju učenika u osnovnim i srednjim školama te kretanju broja učenika u tekućoj školskoj godini u odnosu na pet prethodnih školskih godina.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema prikupljenim podacima, prvi razred osnovne škole upisalo je 19.278 učenika, što je manje za 1.010 učenika ili 4,98% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

U ovogodišnjoj Informaciji smo kao period posmatranja kretanja broja učenika uzeli šest posljednjih godina, a prema analiziranim podacima, u šestogodišnjem periodu jedino je u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde zabilježeno povećanje broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole, dok svi ostali kantoni bilježe smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole.

Kada je riječ o ukupnom broju učenika osnovnih škola, ove školske godine u Federaciji BiH je 182.282 učenika osnovnih škola, što predstavlja smanjenje za 1.771 učenika ili 0,96% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Prema analiziranim podacima po kantonima o kretanju ukupnog broja učenika osnovnih škola u šestogodišnjem periodu, jedino Kanton Sarajevo bilježi povećanje ukupnog broja učenika osnovnih škola, dok svi ostali kantoni bilježe smanjenje broja učenika osnovnih škola.

Kada je riječ o srednjem obrazovanju, prema prikupljenim podacima za kantone, u Hercegovačko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu u prvi razred srednje škole upisano je više učenika u tekućoj školskoj godini u odnosu na prethodnu školsku godinu, dok je u ostalim kantonima upisano manje učenika u srednje škole u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Kada je riječ o kretanju broja učenika upisanih u prvi razred srednje škole u šestogodišnjem periodu, svi kantoni, izuzev Tuzlanskog, bilježe smanjenje broja upisanih učenika u prvi razred srednje škole. Na nivou Federacije BiH u šestogodišnjem periodu je došlo do smanjenja broja upisanih učenika u prvi razred srednje škole od 18,66%.

Posmatrajući podatke o ukupnom broju učenika srednjih škola po kantonima, jedino je u Kantonu Sarajevo u tekućoj školskoj godini više učenika u srednjim školama nego u prethodnoj školskoj godini. Ostali kantoni imaju manji broj učenika srednjih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Analizirajući podatke za kantone u šestogodišnjem periodu, evidentno je da je u svim kantonima došlo do smanjenja ukupnog broja učenika srednjih škola. Na nivou Federacije BiH smanjenje ukupnog broja učenika srednjih škola u šestogodišnjem periodu je 23,27%.

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019/20. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine