Dan nauke/znanosti obilježavat će se 12.decembra/prosinca

Datum obavijesti: 22/11/2019

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu (petak, 22.11.2019. godine), inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti o proglašenju Dana nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tako će se Dan nauke/znanosti u FBiH obilježavati svakog 12. decembra/prosinca, u znak sjećanja na dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju, te u znak pijeteta prema ovom eminentnom bosanskohercegovačkom naučniku.

Bosna i Hercegovina je zemlja umnih ljudi i duge, višestoljetne tradicije istraživanja. U plejadi velikih umova koji su dali nemjerljiv doprinos njenom naučno-tehnološkom razvoju i afirmaciji posebno mjesto pripada velikom naučniku i istraživaču, nobelovcu Vladimiru Prelogu. Cijeneći ukupni naučni angažman ovog velikog istraživača i njegovu stalnu borbu za afirmaciju i dignitet nauke, te činjenicu da nemamo datum na koji bi se simbolično obilježavao doprinos bh. naučnika uopće, pokrenuli smo inicijativu da se 12. decembar/prosinac proglasi Danom nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je Federalna vlada danas i prihvatila“, istaknula je federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović.

Najavila je da će se već ovog 12.decembra/prosinca 2019. godine, prigodno obilježiti Dan nauke/znanosti u FBiH, a Federalno ministarstvo će, putem nadležnih kantonalnih ministarstava obrazovanja, preporučiti i svim osnovnim i srednjim školama u FBiH da, na ovaj dan, prve nastavne sate posvete nobelovcu Vladimiru Preloga te, uopće, značaju nauke.

Profesor Prelog rođen je u Sarajevu 23.07.1906. godine. Školovao se u rodnom gradu, te Zagrebu i Osijeku. Univerzitetsko obrazovanje, te doktorat u oblasti hemije stekao je u Češkoj. Kao profesor i istraživač djelovao je u Zagrebu i Zürichu. Bio je član mnogih akademija nauka, između ostalih i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te počasni doktor brojnih univerziteta u svijetu. Za svoj naučni rad dobio je niz nagrada i priznanja, među kojima posebno mjesto zauzima Nobelova nagrada za dostignuća u području hemije, koja mu je uručena 12.12.1975. godine. Umro je u Zürichu 07.01.1998. godine.