ERASMUS+ projekat: “Razvoj i integracija strategija socijalne dimenzije u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz prekoregionalno zajedničko učenje” (INCLUSION)

Datum obavijesti: 31/10/2019

Erasmus+ projekat  u okviru ključne aktivnosti K2 (Izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja)   pod nazivom „Razvoj i integracija strategija socijalne dimenzije u Armeniji i BiH kroz prekoregionalno zajedničko učenje “ (skraćeno: INCLUSION ),  ima za svrhu poboljšati provedbu socijalne dimenzije na odabranim univerzitetima u Armeniji i Bosni i Hercegovini, odnosno ima za cilj poticanje pristupa, sudjelovanje kao i završetak visokog obrazovanja za osobe iz nedovoljno predstavljenih grupa.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Jačanje kapaciteta sektora visokog obrazovanja za dizajniranje i provedbu strategija socijalne dimenzije;
  • Razvoj harmoniziranog pristupa provedbi strategija socijalne dimenzije u skladu sa specifičnim ciljevima zemlje;
  • Poticanje pristupa / učešća i završetka visokog obrazovanja osoba iz ranjivih / slabo zastupljenih grupa.

Projekat je usmjeren na glavne probleme u Armeniji i BiH, a odnose se na promociju strategija socijalne dimenzije širim uključivanjem visokoškolskih ustanova.

U projekat je uključeno ukupno 14 institucija iz 5 zemalja (Armenije, Austrije, BiH, Belgije i Velike Britanije), a započeo je krajem 2016. i traje do 14. oktobra 2019. godine.

Koordinator projekta je Državni univerzitet umjetnosti iz Erevana, a partneri i članovi konzorcija  iz Bosne i Hercegovine su Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Travniku, Sarajevo susret kultura (SMOC) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

U okviru ovog projekta i partneri iz BIH pripremili su Smjernice za implementaciju socijalne dimenzije na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH  koji uzima u obzir moguća rješenja koja nas povezuju na pojedinačnoj, državnoj, regionalnoj pa i globalnoj osnovi.

Smjernice i preporuke koje se dotiču inkluzivnog pristupa u visokom obrazovanju imaju za cilj da dalje osnaže visokoškolske ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti inkluzije u širem smislu. Počevši od analize trenutnog stanja, više od 15 eksperata sa četiri institucije u Federacije BiH, uključujući Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, javnu i privatnu visokoškolsku ustanovu i nevladinu organizaciju, učestvovalo je u izradi strateškog dokumenta time davši podršku razvojnom procesu socijalne dimenzije u visokom obrazovanju. 

Smjernice na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti na sljedećem linku:

Smjernice za implementaciju socijalne dimenzije na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH

Guidelines Inclusive Education FBiH