FMON reagirao povodom slučaja učenika Emira Đoze

Datum obavijesti: 09/05/2019

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz svoj program rada i djelovanje istinski se zalaže za inkluziju svih učenika u obrazovanje, te podsjeća da inkluzija podrazumijeva ne samo uključivanje svih učenika u obrazovni proces nego i pružanje podrške obrazovnog sistema učenicima s teškoćama. U skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, posebna pažnja trebala bi se posvetiti potrebama učenika sa različitim oštećenjima, a naročito gluhim, slijepim, gluho-slijepim i osobama u autističnom spektru, te onima koji nisu u mogućnosti komunicirati.

U skladu s navedenim, a reagirajući na slučaj učenika iz Sarajeva Emira Đoze, federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović smatra da osnovna škola koju učenik pohađa treba uložiti sve raspoložive resurse kako bi se izvršila neophodna i odgovarajuća prilagodba odgojno-obrazovnog procesa malom Emiru.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke cijeni napore nadležnog kantonalnog ministarstva obrazovanja za rješavanjem pitanja inkluzije učenika s potreškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo na organiziran i sistemski uređen način, odnosno da se pronađu dugoročna i sistemski uređena rješenja za obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju.

Stoga i vjerujemo da će uprava škole koju pohađa Emir Đozo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, uskoro pronaći optimalno rješenje za nesmetano pohađanje nastave i uspješno završavanje razreda i da će pri tome u prvi plan staviti upravo njegov najbolji interes“, ustvrdila je federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović.