Pokrenut proces revizije diploma u federalnim institucijama

Datum obavijesti: 18/01/2019

Uvažavajući brojne zahtjeve javnosti, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.
 
Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.
 
Za realiziranje i koordiniranje inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Federalno ministarstvo pravde, koja će, za jednu od sljedećih sjednica, pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti za provedbu inicijative

Vlada je pozvala i vlade kantona, te gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.