RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA FEDERACIJE BIH

Datum obavijesti: 21/12/2018

Vlada Federacije BiH je na svojoj 166. sjednici održanoj 12.12.2018. godine u Mostaru donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH.

U Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH imenovani su Semir Šejtanić za predsjednika, a Anita Lukenda i Adnan Hadžimuratović za članove.

Odbor je imenovan na period od četiri godine.