Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo rezultate Konkursa (bilateralna naučna i tehnološka saradnja BiH-Slovenija)

Datum obavijesti: 04/01/2019

REZULTATI KONKURSA

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2019.i 2020. godinu

http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=10078&langTag=bs-BA