Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržava naučne projekte

Datum obavijesti: 07/12/2018

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (UNSA) u četvrtak, 06.12.2018. godine, prezentirani su naučno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti koje je sufinansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u 2017. godini, a potpisani su i ugovori za nove projekte koje ovo ministarstvo sufinansira u 2018. godini.

Federalna ministrica prof.dr. Elvira Dilberović kazala je da je ove godine podržano 35 projekata iz različitih naučnih oblasti (prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke nauke te biomedicina i zdravstvo), za šta je izdvojeno više od pola miliona maraka.

Odobrene projekte ocjenjivao je i vrednovao Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, uzimajući u obziru sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u tim naučnim oblastima.

Korisnici sredstava su sarajevski, zenički, tuzlanski, bihaćki i Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, te Sveučilište u Mostaru.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj je pohvalio kontinuiranu podršku Federalnog ministarstva koju ima ta visokoškolska ustanova za naučno-istraživački rad.

„Za nekoliko godina, podrškom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, nabavili smo opremu uz pomoć koje su mladi istraživači, u timovima sa starijim kolegama, uspjeli da objave naučne radove i završe naučno-istraživačke projekte“, rekao je rektor Škrijelj.
  
Za razliku od prošle godine, kada ih je bilo 13, u ovoj godini za UNSA je odobreno 20 projekata različitih organizacijskih jedinica, odnosno fakulteta i instituta Univerziteta.  
  
U desetogodišnjem periodu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je podržalo 380 naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH za koje je izdvojeno više od pet i po miliona KM. Od ukupnog broja, 188 projekata je sarajevskog Univerziteta.

Galerija