Informacija o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum obavijesti: 16/07/2018

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 150. sjednici, održanoj 12.07.2018. godine, prihvatila Informaciju o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je izradilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Izrada navedene informacije predstavlja nastavak aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke usmjerenih na unapređenje stanja u Federaciji BiH u pogledu uključenosti i ravnopravnog učešća u obrazovnom procesu sve djece, uključujući i djecu koja dolaze iz marginaliziranih društvenih grupa, kao što su Romi. U Informaciji je ukazano na vrlo nisko učešće djece romske nacionalnosti u programima predškolskog odgoja i obrazovanja, a posebno u cjelovitom razvojnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja. Kada je u pitanju broj djece romske nacionalnosti koja pohađaju osnovnu školu u Federaciji BiH, u Informaciji je naveden podatak od 1510 djece. Evidencija o broju djece romske nacionalnosti koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, tj. koja su izvan sistema osnovnog odgoja i obrazovanja, se ne vodi u kantonima, ali postoje izvjesne procjene o broju djece romske nacionalnosti koja prekidaju osnovno obrazovanje prije njegovog završetka.  Kao osnovni razlog prekidanja osnovnog obrazovanja prije završetka istog kod učenika romske nacionalnosti se navodi preseljenje, odnosno migracije porodica (privremeno ili trajno), i to prvenstveno u inostranstvo. Među najveće izazove s kojima se susreću djeca romske nacionalnosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju ubrajaju se: nizak socio-ekonomski status većine romskih porodica, udaljenost odgojno-obrazovne ustanove od mjesta stanovanja djeteta, nedovoljna organizaciona podrška obrazovnog sistema obrazovanju djece romske nacionalnosti, ali i moguća diskriminacija u kontaktima s vršnjacima ili drugi skriveni oblici diskriminacije u obrazovanju. Kao poseban izazov treba navesti činjenicu da se ni u jednoj školi u Federaciji BiH, niti Bosni i Hercegovini uopće, romski jezik ne izučava kao fakultativni predmet.

Informacija o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa predloženim preporukama, će, na osnovu zaključka Vlade Federacije BiH, biti upućena vladama kantona.

Kompletna Informacija je dostupna na linku ispod.

Informacija o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine