FMON dodijelilo sredstva institucijama nauke i kulture od značaja za BiH

Datum obavijesti: 22/06/2018

Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke/znanosti potpisalo je ugovore o sufinansiranju programa i projekata institucija nauke i kulture od značaja za Bosni i Hercegovinu, kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2018. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 KM, te propisalo kriterije raspodjele sredstava, pri čemu se uzimao u obzir naučni i društveni značaj institucije za cijeli prostor BiH, kontinuitet rada, tradicijska osnova i naučna referentnost institucije, postignuti rezultati na državnom i međunarodnom nivou, kao i mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima, te plan programskih aktivnosti institucije u narednom periodu koje će imati dugoročan učinak na oblast nauke od značaja za BiH, odnosno očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i naučnih istraživanja.

Nakon provedenog Javnog poziva, posebno formirana komisija za ocjenjivanje prijava donijela je odluku o dodjeli sredstava, i to sljedećim institucijama: Kinoteka BiH Sarajevo (60.000,00 KM), Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo (505.000,00 KM), Zemaljski muzej BiH Sarajevo (252.000,00 KM), Akademija nauka i umjetnosti BiH (100.000,00 KM), Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH (100.000,00 KM), Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića (15.000,00 KM), Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno (10.000,00 KM), JU Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo (3.000,00 KM) i JU „Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona“ Tuzla (5.000,00 KM).

Inače, u periodu od 2013. do 2018. godine, ovo Ministarstvo je podržalo institucije nauke i kulture od značaja za BiH sa preko 6 miliona KM te je, kao pokrovitelj ili partner, podržalo i brojne druge programe i projekte ovih institucija: različite naučno-istraživačke projekte, (su)organizaciju naučnih manifestacija, izdavaštvo, projekte bilateralne naučno-tehnološke saradnje međunarodnog karaktera te nabavku opreme i uređenje prostora za naučno-istraživački rad.

U oblasti nauke su potpisani i  ugovori o (su)finansiranju programa i projekata od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2018. godini sa osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 1.280.000,00 KM. Također, okončan je i Javni poziv za podršku radu ostalih javnih naučnih ustanova te naučnih društava, kao i za otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH, za što je osigurano 130.000,00 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke / znanosti je u Budžetu za ovu godinu osiguralo i sredstva za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima.