Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo 1,28 miliona KM za oblast nauke

Datum obavijesti: 28/05/2018

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine, u Mostaru, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju / sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2018. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ugovore je potpisala federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović s ovlaštenim predstavnicima osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2018. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.280.000,00 KM.

Ova podrška dodjeljuje se putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, a u okviru definiranih programa. Dakle, ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH - Univerzitet u Sarajevu (480.000,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (128.000,00 KM), Sveučilište u Mostaru (176.000,00 KM), Univerzitet u Bihaću (112.000,00 KM), Univerzitet u Zenici (144.000,00 KM), Univerzitet u Tuzli (208.000,00 KM) – te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.000,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo (16.000,00 KM).

Njima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.

U oblasti nauke, okončan je i Javni poziv za podršku radu ostalih javnih naučnih ustanova te naučnih društava, kao i za otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH, za što je osigurano 130.000,00 KM te Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH, u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 KM.

Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke / znanosti je u Budžetu za ovu godinu osiguralo i sredstva za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima.

Galerija