U Mostaru održana sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u FBiH

Datum obavijesti: 24/04/2018

U Mostaru je održana 10.sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojoj je, između ostalog, bilo riječi i o izradi Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razmatrajući upit Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u vezi s tim, svi kantonalni ministri obrazovanja, članovi Koordinacije, iskazali su punu opredijeljenost da se otpočnu zajedničke aktivnosti na izradi Okvirnog kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine baziranog na ishodima učenja.

Na zahtjev kantonalnih ministara obrazovanja, zaključeno je da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti bude nosilac i koordinator ovog projekta. Također, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH će formirati Stručnu komisiju za izradu Kurikuluma devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja baziranog na ishodima učenja, a njene članove kandidirat će kantonalni ministri obrazovanja u narednih 15 dana.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH završila dokumente o zajedničkoj jezgri bazirane na ishodima učenja, Koordinacija je ocijenila da su se stekli preduvjeti za početak izrade Okvirnog kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine baziranog na ishodima učenja, te da će, upravo, ti dokumenti na državnom nivou biti polazište Stručnoj komisiji za izradu kurikuluma.

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH će uskoro održati tematsku sjednicu na kojoj će se detaljno razmatrati svi aspekti izrade Kurikuluma, formirati Stručna komisija, definirati zadaci te utvrditi smjernice za daljni rad.

Galerija