Dilberović očekuje kvalitetne zaključke poslanika o problemima u obrazovanju

Datum obavijesti: 19/04/2018

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović, na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u utorak, 17.04.2018. godine, u Sarajevu, predstavila je informaciju o depolitizaciji i budućnosti obrazovanja u BiH, navodeći da je institucionalna struktura obrazovnog sektora odraz uređenja države, definiranog Ustavom BiH, ustavima entiteta i kantona, te Statutom Brčko Distrikta.

Kaže da je jasno da odgojno-obrazovni sistem, kao takav, pobuđuje interes i zanimanje svih društvenih grupa i faktora. Međutim, u posljednje vrijeme odgoj i obrazovanje su, smatra, u pojačanom fokusu zanimanja bh. javnosti.

Postoji mnogo razloga za to. Prije svega, u entitetu Republika Srpska nije omogućeno učenicima bošnjačke nacionalnosti upotreba jednog od tri službeno priznata jezika u BiH - bosanskog jezika, koji je maternji jezik za tu populaciju. U tom entitetu zabranjena je i upotreba udžbenika koji pominju presudu Međunarodnog suda u Hagu o izvršenom zločinu genocida na području Srebrenice i koji pominju opsadu Sarajeva“, kazala je Dilberović.

Skrenula je pažnju da fenomen,,dvije škole pod jednim krovom", kako se metonimijski naziva odvajanje učenika po nacionalnoj pripadnosti u Federaciji BiH, predstavlja eklatantan primjer segregacije i diskriminacije po nacionalnoj osnovi.

S nizom drugih negativnih primjera, kao što je sporost u provođenju reformskih procesa, vršnjačko nasilje, nizak nivo znanja učenika i studenata nakon završetka obrazovnog ciklusa, odgojno-obrazovni sistem u BiH, pa tako i u Federaciji, naglašava Dilberović, izbija u žižu interesovanja stručne i šire javnosti.

Dodamo li tome činjenicu da je velika stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH najvećim dijelom uzrokovana neusklađenošću upisne politike u srednje škole i na fakultete sa potrebama tržišta rada, onda nam slika odgojno-obrazovnog sistema u Federaciji BiH izgleda dosta sumorno i zabrinjavajuće. Ovi primjeri zasjenjuju i u drugi plan bacaju sve one značajne rezultate koji su na planu reforme odgojno-obrazovnog sistema u BiH postignuti u posljednjih 20 godina“, mišljenja je Dilberović.

Zbog ukazanih problema u obrazovanju, poslanicima je poručila da očekuje kvalitetnu raspravu kako bi se mogli donijeti zaključci koji će služiti kao smjernice u daljem djelovanju nadležnih u obrazovnom sistemu na području Federacije.

(FENA)

Galerija