U pripremi naučni skup posvećen istaknutim romanistima M.Šamiću i N.Kovaču

Datum obavijesti: 25/09/2017

U povodu 110 godina od rođenja akademika prof.dr. Midhata Šamića te 10 godina od smrti prof.dr. Nikole Kovača, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, priprema Naučni  skup na temu „Naučne, kulturne i diplomatske veze Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju“.

Dr. Šamić (romanist, metodičar, metodolog, prevodilac) i dr. Kovač (esejist, prevodilac, urednik, kritičar) svojim su djelima i angažmanom ostavili trajan pečat u akademskoj zajednici, te činili značajnu sponu između bosanskohercegovačke i francuske kulture.

Midhat Šamić (1907 – 1990) rođen je u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je studij francuskog jezika i književnosti, uporedne književnosti sa jugoslavenskom književnošću i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu djelovao je od 1950. do 1976. Odbranio je dvije doktorske disertacije iz uporedne književnosti na Sorboni, gdje je i predavao jedno vrijeme. Osnovne oblasti Šamićevog naučnog djelovanja su francuska književnost i uporedna književnost. Bavio se i problemima metodike nastave i tehnike učenja živih jezika, te metodikom i tehnikom naučnoistraživačkog rada.

Nikola Kovač rođen je 1936. godine u Pločicama (Konavle, Dubrovnik). Diplomirao je romanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,  gdje je i radio kao redovni profesor. Također je predavao i na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Objavio je niz romana. Za svoj rad odlikovan je mnogim nagradama, među kojima je i odlikovanje Republike Francuske, gdje je jedno vrijeme proveo i kao ambasador Bosne i Hercegovine. Umro je 24.09.2007. godine u Sarajevu.