Seminar za predavače engleskog jezika u Kuala Lumpuru u okviru Programa tehničke saradnje Malezije (MTCP)

Datum obavijesti: 10/04/2017

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da Institute of Teacher Education Malaysia  pri Ministarstvu obrazovanja Malezije organizira seminar pod nazivom „Contextualized Innovations in Pedagogical Knowledge in English Language Education“ u okviru Programa tehničke saradnje Malezije (MTCP), koji će se održati u Kuala Lumpuru od 31.07. do 25.08.2017. godine.

Seminar je namijenjen predavačima engleskog jezika iz Bosne i Hercegovine, starosne dobi između 25 i 45 godina.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove koji uključuju povratnu avio kartu, smještaj, ishranu i školarinu.

Više informacija o seminaru, kao i prijavni obrazac mogu se pronaći na web stranici:

http://mtcp.kln.gov.my/ (rubrike Offered Course i Download – Application Form).

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 19.05.2017. godine, dostaviti Ministarstvu vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju):

  • popunjeni prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration (Endorsement…) koju popunjava i ovjerava MVP BiH) i
  • kopiju važeće putne siprave BiH.