Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke partner u realizaciji stručnog seminara za bh. nastavnike i profesore historije o temi holokausta i suočavanja sa prošlošću

Datum obavijesti: 16/04/2015

U Historijskom muzeju BiH, 15. aprila 2015. godine, zvanično je obilježen početak četverodnevnog stručnog seminara za nastavnike i profesore historije iz Bosne i Hercegovine o temi holokausta i suočavanja sa prošlošću.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao partner Memorijalnom muzeju holokausta iz Pariza i Udruženju nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u BiH i u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, koordiniralo je procesom odabira nastavnika i profesora historije koji su u junu 2014. godine prisustvovali seminaru o historiji holokausta i masovnih zločina u Parizu te ovom četverodnevnom seminaru, koji se u periodu od 15. do 18. aprila 2015. godine održava u Sarajevu.

U uvodnom dijelu svečanog otvaranja Seminara, u ime federalne ministrice obrazovanja i nauke dr. sc. Elvire Dilberović obratila se pomoćnica ministrice Nadija Bandić, koja je prezentirala aktivnosti koje su do sada realizirane u oblasti reformisanja nastave historije u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na uklanjanje uvredljivih sadržaja u udžbenicima, izradu i primjenu Smjernica za pisanje udžbenika historije i geografije, koje su potpisali ministri obrazovnih kantonalnih i entitetskih vlasti u januaru 2006. godine, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Vijeća Evrope i Instituta za međunarodno istraživanje udžbenika Georg Eckert te reformisanje nastave historije u okviru projekta „Historija za budućnost: Kroz obrazovanje ka pomirenju“, čija je namjena eliminiranje predrasuda i naglašavanje pozitivnog uzajamnog utjecaja između različitih zemalja, religija i koncepata u historijskom razvoju Evrope.

Historija nije znanje koje se može prenijeti iz uma nastavnika u umove učenika i studenata, već je to istraživačko putovanje u kojem mladi ljudi određuju svoje vlastite puteve istraživanja, analiziraju različite vrste izvora informacija, dovode u pitanje različite interpretacije predstavljanja određenih događaja iz historije te nalaze svoje vlastite odgovore na izazovna historijska i moralna pitanja, rekla je pomoćnica Bandić te naglasila da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke biti poticajan partner Memorijalnom muzeju holokausta iz Pariza i u organiziranju Multilateralnog seminara o holokaustu na Balkanu, koji će se odvijati u Jasenovcu od 14. do 17. maja 2015. godine.

U okviru četverodnevne obuke, 40 bh. nastavnika i profesora historije će imati priliku da stječu nova znanja o temama koje se tiču rasizma, antisemitizma, masovnih zločina te da čuju izvorna svjedočenja ljudi koji su preživjeli holokaust.

Na otvaranju Seminara obratila se i ambasadorica Francuske u BiH Claire Bodonyi, Bruno Bauer, direktor Memorijalnog muzeja holokausta u Parizu, Slavica Kuprešanin, u ime Ministarstva prosvjete i kulture RS, Edin Radušić, predsjednik Udruženja nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u BiH, Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja BiH, Eli Tauber, savjetnik za kulturu i vjeru Jevrejske zajednice u BiH i Charlotte Hermelink, direktorica Goethe instituta u BiH.

Galerija