Studijska posjeta: „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Austriji i Bosni i Hercegovini – Jačanje relevantnosti i kvalitete za tržišta rada“

Datum obavijesti: 15/12/2015

Bh. delegacija predstavnika svih nivoa obrazovanih vlasti i udruženja u oblasti rada i zapošljavanja  boravila je, u periodu od 8. do 11. decembra 2015. godine, u studijskoj posjeti  Austriji „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Austriji i Bosni i Hercegovini – Jačanje relevantnosti i kvalitete za tržišta rada“. Organizator posjete bio je  KulturKontakt Austrija - Ured za Balkan.

Učesnici iz Bosne i Hercegovine, među kojima je bila i Samira Demirović, šefica Kabineta federalne ministrice obrazovanja i nauke, posjetili su dva instituta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, gdje su imali priliku upoznati se sa organizacijom praktičnog strukovnog osposobljavanja u školama te podučavanjem i učenjem zasnovanim na kompetencijama,  kao i načinom saradnje sa kompanijama te organiziranjem stažiranja. Posjetili su, također, Višu tehničku škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje – TGM, Višu školu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u oblasti hotelijerstva, cateringa i turizma, Bergheidengasse, a potom i Međunarodnu višu poslovnu školu u Beču.

Na okruglom stolu o temi „Pružanje visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – faktori uspjeha i izazovi na nivou sistema“, gosp. JÜRGEN HORSCHINEGG, zamjenik generalnog direktora za VET i šef Odjela za izradu strategija i razvoj kvaliteta u Saveznom ministarstvu obrazovanja i pitanja žena, prezentirao je faktore uspjeha i izazove austrijskog sistema strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ključne razvojne prioriteti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Austriji,  kao i efektivan razvoj kvalitete tj. kako osnažiti i usmjeravati institucije strukovnog obrazovanja i osposobljavnja da pružaju visokokvalitetne usluge.

Bh. učesnici su ovom prilikom posjetili i Privrednu komoru Austrije, gdje su na održanom skupu „Razvoj profesionalnih profila relevantnih za tržišta rada koja se brzo mijenjaju: uloge i odgovornosti u Austriji“ govorili: DR. KARL WIECZOREK, Ministarstvo nauke, istraživanja i ekonomije, DR. PETER ZEITLER, Privredna komora Austrije i MAG. EDITH KUGI-MAZZA, Komora rada Austrije. Tom prilikom poseban akcenat je stavljen na strukturu i procese za razvoj i ažuriranje profesionalnh profila, prednosti i nedostatke trenutnog sistema iz perspektive različitih aktera i osiguravanje relevantnosti tržišta rada – predviđanje potreba tržišta rada sa izazovima sa kojima se suočava.

Šef Ureda za izučavanje zanata Privredne komore, mr. Mario Grnja prezentirao je usluge podrške za kompanije koje se odnose na osposobljavnaje osoba koje izučavaju zanat.

Bh. delegaciju primio je i direktor KulturKontakt Austrie mag. GERHARD KOWAR, u glavnom uredu u Beču, gdje su učesnici imali priliku upoznati se sa segmentom austrijskog srednojškolskog strukovnog obrazovanja koji se odnosi na ugradnju potreba tržišta rada u nastavne planove i programe zasnovane na kompetencijama.

Inače, u Austriji oko 80% učenika pohađa srednje strukovne škole, od čega se skoro polovina odlučuje za izučavanje zanata, gdje im je na ponudi blizu 200 profesija. Statistički podaci iz 2014. godine pokazuje da je od ukupnog broja nezaposlenih osoba u ovoj zemlji samo 10,3% mladih.

Galerija