Konkurs – naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. Godinu

Datum obavijesti: 03/04/2015

Ministarstvo civilnih poslova objavljuje konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2016. i 2017.godinu.

Prijava na Konkurs mora stići najkasnije do 15. 06. 2015. godine do 16.00 sati u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Tekst konkursa

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Srpski jezik

Aplikacioni obrazac

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Srpski jezik

 

Napomena za institucije aplikante sa područja Federacije BiH

Link objavljenog konkursa.