Najava; 1. konstituirajuća sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Jasna Duraković zakazala je 1. konstituirajuću sjednicu Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH za utorak, 11.06.2024. godine.

Sjednica će se održati u Mostaru, u zgradi Federalnih institucija (Sala za sjednice VFBIH – 1. sprat), s početkom u 12:00 sati, a predstavlja važan korak ka jačanju koordinacije i saradnje među ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji BiH.

Nakon konstituiranja Koordinacije, odnosno potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH, te donošenja Poslovnika o radu Koordinacije, na sjednici će se razgovarati o aktualnostima u radu ministarstava nadležnih za obrazovanje i nauku. Posebna pažnja bit će posvećena Okvirnom planu prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH, kao i formiranju radnog tijela za unapređenje saradnje u oblasti nauke.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj. 

NAPOMENA ZA MEDIJE:

Izjave za medije planirane su za 11:45 sati, a fotografiranje i snimanje bit će omogućeno na početku sjednice.