III Poziv za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum 2015/2016. godinu u okviru Programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudske resurse Republike Mađarske 2014-2016

Datum obavijesti: 03/04/2015

Krajnji rok za podnošenje aplikacija 30.04.2015. godine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da je u sklopu Programa obrazovne i kulturne saradnje između BiH i Republike Mađarske za period 2014-2016 dostavljen III Poziv a podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2015/2016. godini (prvi semestar).

U akademskoj 2015/2016. godini, za bh. državljane biće dostupno ukupno 50 stipendija za I i II ciklus studija, iz oblasti poljoprivrede, prirodnih nauka, studija tehničkih, tehnoloških i ekonomskih nauka, te stipendije za doktorski studij na engleskom jeziku iz svih oblasti studija.

Aplikanti najprije lično moraju izvršiti registraciju i podnijeti aplikaciju putem internet stranice:
http://www.stipendiumhungaricum.hu/

a ista dokumentacija navedena i podnesena na spomenutoj internet stranici, uključujući aplikacioni formular, treba biti dostavljena Ministarstvu civilnih poslova BiH putem e-mail adrese:

dragana.vujanovic@mcp.gov.ba

do istog roka, tj. do 30.04.2016. godine, nakon čega će MCP BiH aplikacije i zvaničnu listu predloženih aplikanata dostaviti mađarskoj strani, koja ce izvršiti konačnu selekciju j evaluaciju aplikacija te dodjelu stipendija.

Aplikacije moraju biti na engleskom jeziku, a nepotpune i neblagovremeno dostavljene aplikacije neće biti uzete u obzir.