Svjetski dan svjesnosti o autizmu, 2. april - Podrška Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke osobama u autističnom spektru

Datum obavijesti: 03/04/2015

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović prisustvovala je danas, 2. aprila 2015. godine, na Svjetski dan svjesnosti o autizmu, simboličnom puštanju plavih balona u nebo, koje je organiziralo Udruženje Mreža u BiH „Autizam danas“, želeći poslati poruku podrške osobama iz autističnog spektra.

Ministrica Dilberović je tom prilikom izrazila opredijeljenost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da nastavi sa aktivnostima uspostavljanja sistemske podrške osobama u autističnom spektru koju je jedino moguće postići snažnim intersektorskim, integriranim djelovanjem svih relevantnih partnera, roditelja i stručnjaka u oblasti odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Samo na taj način moguće je sagledati sve mogućnosti osoba u autističnom spektru, kako bi one ostvarile najviši mogući nivo funkcionalnosti. Upravo vođeni tom idejom, jedan od prioriteta djelovanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je davanje podrške osobama sa poteškoćama na inovativan i efikasan način.
Tako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, usvojila Politiku za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, inovativni dokument koji promovira značaj integriranog djelovanja sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite u osiguranju optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na aktivnosti koje omogućavaju djeci sa poteškoćama da se funkcionalno osposobe.

Poseban akcent je stavljen na važnost rane detekcije i intervencije i uspostavljanje održivog sistema integriranog djelovanja u kojem bi i dijete i roditelji imali optimalnu podršku. Usvajanjem ovog dokumenta Federacija BiH se opredijelila da nijedno dijete ne bude diskriminirano na osnovnu rase, boje kože, spola, jezika, vjeroispovijesti, političkog i drugog uvjerenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, onesposobljenosti, rođenja ili drugog statusa djeteta ili njegovog roditelja. Potpisan je i Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece između federalnih ministara obrazovanja, zdravstva, rada i socijalne politike, kao i između resornih kantonalnih ministarstava, a sve je rezultiralo izradom i usvajanjem Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2013-2017. godina.

U toku je uspostavljanje integriranih servisa za rani rast i razvoj djece, a urađen je i Pravilnik o dodatnoj edukaciji profesionalaca iz ove tri oblasti. Uz podršku UNICEF-a počeo je proces otvaranja i resursnih prostorija u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH, koje su opremljene savremenim didaktičkim sredstvima za podršku djeci predškolskog i školskog uzrasta sa poteškoćama u razvoju, a sve uz poštivanje principa individualizacije te stimulacije i kompenzacije za svako dijete.

Pored navedenih aktivnosti, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u kontinuitetu daje podršku projektima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju, težeći potpunoj inkluziji, koja u postojećoj reformi obrazovanja predstavlja ključni element, usmjeren na to da omogući svakom djetetu priliku da se obrazuje u redovnim školama, bez obzira na njegove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne i druge karakteristike. Ministrica Dilberović, također, izražava i uvjerenje da se samo koordiniranim, integriranim djelovanjem partnera iz sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, povezivanjem vladinog i nevladinog sektora te dosljednim provođenjem odredbi zakonskih propisa na svim nivoima, mogu stvoriti adekvatni i poticajni uslovi za funkcionalnu osposobljenost djece u autističnom spektru, za njihov dostojanstven i produktivan život u kojem je u potpunosti zaživio princip socijalne prihvaćenosti i podrške.

Galerija