Sarajevo; Naučna i stručna izdanja za univerzitetske biblioteke u FBiH

14. 06. 2023 u 12:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine,  kao i prethodnih nekoliko godina, za sve  univerzitetske biblioteke u Federaciji BiH osiguralo značajan broj recentnih izdanja novije naučne i stručne literature, koje će predstavnicima biblioteka u srijedu 14.06.2023. u 12:00 u NUB-u BiH uručiti federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Jasna Duraković. 

Ovom prigodom će biti potpisani:  Ugovor između FMON i NUBBiH o implementaciji Current Research Information System e-CRISza održavanje i ažuriranje u 2023. godini i Ugovor o nabavci informatičke opreme (namjenske skenere za digitalizaciju knjiga). 

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.