Nagrade za nauku bit će uručene na svečanoj sjednici Savjeta za nauku Sarajevo, 07.12.2021. godine

07.12.2021 u 12:00

Svečana sjednica Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti na kojoj će cjelokupnoj javnosti biti predstavljena četiri laureata federalnih nagrada za nauku u 2021. godini, koje se dodjeljuju kao najviše priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, bit će održana u utorak, 07.12.2021. godine, u Sarajevu, u sjedištu Vlade FBiH.

Sjednicom će predsjedati akademik prof.dr. Rešid Hafizović, predsjednik Savjeta, koji će proglasiti dobitnike federalnih nagrada za nauku u četiri kategorije, i to: Nagrade za životno djelo, Godišnje nagrade za nauku, Godišnje nagrada za mlade istraživače i Godišnje nagrade za popularizaciju i promociju nauke.

Povelje će uručiti premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a nagrade se sastoje još i od novčanog iznosa, što je utvrđeno i Odlukom o dodjeli federalnih nagrada za nauku koju je donijela Vlada Federacije BiH na svojoj 292. sjednici, održanoj 29.11.2021. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.

Tako ćemo ove godine, po prvi put, u Federaciji BiH dodijeliti nagrade za nauku, i to za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači - kandidati za nagradu“, istaknuo je pomoćnik federalnog ministra za nauku i tehnologije mr.sc. Jasmin Branković.

Prijedloge za dodjelu nagrada Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti mogli su, putem nadležnih kantonalnih ministarstava, podnijeti akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.

Dodjele nagrada za nauku su uobičajena praksa u svim civiliziranim državama svijeta. U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu. Također, dodjela ovih nagrada, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osvještene države na međunarodnom planu“, kazao je Branković te napomenuo kako će se ove nagrade dodjeljivati svake godine u povodu Dana nauke/znanosti u Federaciji BiH.

Obilježavanje ovog značajnog dana također je tradicija novijeg datuma, a prvi put je obilježen 2019. godine. Inicijativu je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, a prihvatila Vlada FBiH, te se od tada Dan nauke/znanosti u FBiH obilježava svakog 12. decembra/prosinca s ciljem populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti, a posebno među učenicima i studentima.