Godišnja konferencija eksperata za reformu visokog obrazovanja Mostar, 16.03.2016. godine, 10:00 sati

16.03.2016 u 10:00

Obavještavamo vas da će u srijedu, 16.03.2016. godine, u zgradi Vlade Federacije BiH (Kongresna dvorana), u Mostaru, s početkom u 10:00 sati, biti održana Godišnja konferencija eksperata za reformu visokog obrazovanja pod nazivom „Implementacija Bolonjskog procesa u BiH – Trendovi i prakse u visokom obrazovanju“, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH (NEO), a u saradnji s Grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Skup će otvoriti federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti dr.sc. Elvira Dilberović, a prisutne će pozdraviti i Suad Muhibić, šef Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH.

Cilj Konferencije je prijenos znanja, vještina i iskustava stečenih na međunarodnim HERE trening seminarima i studijskim posjetama održanim u prošloj godini, kao i unaprijeđenje saradnje između HERE eksperata i relevantnih institucija u oblasti visokog obrazovanja.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Izjave za medije planirane su u 9:45 sati.

PROGRAM SKUPA.