Predstavljanje izdavačkih i suizdavačkih projekata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti Mostarsko ljeto 2021. , juni/lipanj – august/kolovoz

28.06.2021 u 20:30

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti ove će godine na Mostarskom ljetu 2021. predstaviti izdavačke i suizdavačke projekte, a u sklopu ove tradicionalne međunarodne kulturno-turističke manifestacije bit će održani sljedeći programi:

  • U ponedjeljak, 28.06.2021. godine, s početkom u 20:30 sati, bit će predstavljeni suizdavački projekti Ministarstva i Slavističkog komiteta. O knjigama i misiji Slavističkog komiteta u BiH govore: acc. prof. dr. Senahid Halilović, prof. dr. Dijana Hadžizukić, prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić i doc. dr. Mehmed Kardaš.
  • U četvrtak. 01.07.2021. godine, također u 20:30 sati, razgovarat će se o knjigama prod.dr. Enesa Pelidije „Osmanisti BiH I-II“. O knjigama i razvoju osmanistike u BiH govorit će: prof.dr. Enes Pelidija, prof.dr. Faruk Taslidža, mr.sc. Šaban Zahirović i doc.dr. Adis Zilić.
  • U utorak, 03.08.2021. godine, s početkom u 20:30 sati, bit će predstavljena knjiga „Bibliografija medicinskih djela u SR BiH do 1895. godine“ prof.dr. Ajnije Omanić i mr.ph. Samuela Elazara. O knjizi i zdravstvenim prilikama na području BiH u prošlosti govorit će: prof.dr. Ajnija Omanić, prof.dr. Arif Smajkić, prof.dr. Zarema Obradović i prim.dr. Fahrudin Kulenović.

Moderator promocija je dr.sc. Goran Karanović, a sva navedena događanja bit će održana u Centru za kulturu Mostar (Ul. Rade Bitange 13).

Pozivamo Vas da medijske pratite ove događaje.