Predstavljanje Zbornika i Razgovor o ženama u nauci Sarajevo, 26.09.2019. godine; 11:00 sati

26.09.2019 u 11:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, u četvrtak, 26.09.2019. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati, organizira Razgovor o temi „Žene u nauci“, a u povodu izlaska iz štampe Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Ovom prilikom bit će i predstavljen ovaj Zbornik, a u programu će sudjelovati: federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović, prof.dr. Dženana Husremović, dr.sc. Jasminka Hasić Telalović i prof.dr. Husnija Kamberović.

Pozivamo Vas da medijski pratite ovaj događaj.