Okrugli sto „Muzeji nauke i tehnike u FBiH“ Sarajevo, 26.09.2018. godine, 11:00 sati

26.09.2018 u 11:00

Obavještavamo vas da će u srijedu, 26.09.2018. godine, u Zemaljskom muzeju BiH, u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati, biti upriličen Okrugli sto „Muzeji nauke i tehnike u FBiH / mogućnosti, potreba i značaj osnivanja“, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Zemaljskog muzeja BiH.

Cijeneći značaj osnivanja naučno-tehničkih muzeja i zbirki, Ministarstvo je u kontaktima sa Zemaljskim muzejom BiH iniciralo i izradu elaborata, koji su pripremili dr.sc. Mirsad Sijarić i muzejska savjetnica Marica Filipović.

Upravo će ovaj elaborat poslužiti kao polazište za raspravu na Okruglom stolu kome će, pored suorganizatora, prisustvovati potencijalni imatelji muzejskih eksponata i arhivske građe naučno-tehničkog karaktera sa područja FBiH i cijele BiH.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.