Naučna konferencija / Predstavljanje knjige / Razgovor sa naučnicom Mostar, 12. – 14. 04. 2018. godine

13.04.2018 u 9:30
  • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organizira Naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Konferencija će biti održana u petak i subotu, 13. i 14.04.2018. godine, u Hotelu „Mostar“, u Mostaru, a predstavlja napor da se ukaže na doprinos žena razvoju nauke u Bosni i Hercegovini te njihov aktuelni položaj u akademskoj zajednici i društvu. Svečano otvaranje Konferencije planirano je za petak, 13.04.2018. godine, u 9:30 sati.

  • Večer uoči ovog skupa, u četvrtak, 12.04.2018. godine, u Hotelu „Bristol“, u Mostaru, s početkom u 19:00 sati, bit će predstavljena knjiga „Beogradski Gajret Osman Đikić“, autora dr.Nadira Dacića.

Ova knjiga aktuelizira djelovanje i historijsku ulogu beogradskog Gajreta koji je imao 689 pitomaca, od toga preko 150 žena, koji su stekli diplome na različitim fakultetima. O knjizi će govoriti: federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović, prof.dr. Husnija Kamberović i prof.dr. Tomislav Išek te autor Nadir Dacić.

  • Također, u sklopu Konferencije, u petak, 13.04.2018. godine, u Hotelu „Mostar“, s početkom u 19:00 sati, bit će upriličen Razgovor sa naučnicom/znanstvenicom.

Sudjelovat će: acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Tatjana Ljujić-Mijatović i prof.dr.sc. Marija Čutura, uz moderatoricu mr.sc. Sanelu Kuko.

Pozivamo Vas da medijski pratite ove događaje.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Izjave su planirane za 10:00 sati.